Köp Mandrax 300mg online i Sverige | Mandrax till salu i sverige

kr33.00

Köp Mandrax 300mg online i Sverige | Mandrax till salu i sverige

medicinsk
Metakalon är en lugnande medel som ökar aktiviteten hos GABA-receptorerna i hjärnan och nervsystemet. När GABA-aktivitet ökar, sänker blodtrycket och andan och puls sakta, vilket leder till en djupare avslappningstillstånd. Dessa egenskaper förklarar varför Metakalon ursprungligen föreskrevs för sömnlöshet. [3] Metakalon äter i blodet över flera timmar, med en halveringstid på 20-60 timmar. Regelbundna användare bygger upp en fysisk tolerans och kräver större doser för samma effekt. Överdosering kan leda till nedläggning av nervsystemet, koma och död. [4]

Metakalon rekommenderas inte för användning under graviditet och ligger i graviditetskategori D. [5]

överdos
En överdos kan orsaka delirium, konvulsioner, hypertoni, hyperreflexi, kräkningar, njursvikt, koma och död genom hjärt- eller andningsstopp. Det ser ut som barbituratförgiftning, men med ökade motorvårigheter och lägre incidens av kardiovaskulär eller respiratorisk depression. Standard en vuxendos av Quaalude var 300 mg när den gjordes av Lemmon. En dos av 8000 mg är dödlig och en dos så liten som 2000 mg kan orsaka koma om den tas med alkoholhaltiga drycker. [6]

Category:

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställning