Köp OxyNorm 10mg online i Sverige | OxyNorm till salu online i sverige

kr33.00

Köp OxyNorm 10mg online i Sverige | OxyNorm till salu online i sverige

. Kliniske opplysninger
4.1 Terapeutiske indikasjoner
For behandling av moderat til alvorlig smerte hos pasienter med kreft og postoperativ smerte. For behandling av alvorlig smerte som krever bruk av sterk opioid.
4.2 Dosering og administrasjonsmåte
Voksne over 18 år:
OxyNorm kapsler bør tas med 4-6 timers intervaller. Dosen er avhengig av smertenes alvor og pasientens tidligere historie med smertestillende krav.
Økende alvorlighetsgrad vil kreve en økt dose av OxyNorm kapsler. Den riktige doseringen for en enkelt pasient er den som styrer smerten og tolereres godt gjennom doseringsperioden. Pasienter bør titreres til smertelindring med mindre uhåndterlige bivirkninger forhindrer dette.
Den vanlige startdosen for opioide naive pasienter eller pasienter som har alvorlig smerte som ikke er kontrollert av svakere opioider, er 5 mg, 4-6 timer. Dosen bør deretter nøye titreres, så ofte som en gang om dagen, om nødvendig, for å oppnå smertelindring. De fleste pasienter vil ikke kreve en daglig dose på over 400 mg. Noen pasienter kan imidlertid kreve høyere doser.

Category:

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställning