Köp OxyNorm 20mg online i Sverige | OxyNorm till salu online i sverige

kr34.00

Köp OxyNorm 20mg online i Sverige | OxyNorm till salu online i sverige

. Klinisk information
.1 Terapeutiska indikationer
För behandling av måttlig till svår smärta hos patienter med cancer och postoperativ smärta. För behandling av svår smärta som kräver användning av stark opioid.
4.2 Dosering och administreringssätt
Vuxna över 18 år:
OxyNorm kapslar ska tas med 4-6 timmars intervall. Dosen beror på svårighetsgraden av smärtan och patientens tidigare historia med smärtstillande krav.
Ökande svårighetsgrad kommer att kräva en ökad dos av OxyNorm kapslar. Den rätta dosen för en enda patient är den som kontrollerar smärtan och tolereras väl under doseringsperioden. Patienterna bör titreras till smärtlindring om inte omanagliga biverkningar förhindrar detta.
Den vanliga startdosen för opioida naiva patienter eller patienter med svår smärta som inte kontrolleras av svagare opioider är 5 mg, 4-6 timmar. Dosen ska sedan titreras noggrant, så ofta som en gång om dagen, om det behövs för att uppnå smärtlindring. De flesta patienter behöver inte en daglig dos på mer än 400 mg. Dock kan vissa patienter kräva högre doser.

Category:

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställning