Köp Stesolid online i Sverige | Stesolid till försäljning online

kr47.00

Köp Stesolid online i Sverige | Stesolid till försäljning online

Bipacksedel: Information till användaren

Stesolid
2 mg, 5 mg, 10 mg tabletter
diazepam
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Category:

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställning